Elagabalus

Gender fluidity and medical intervention


Welke dieren kunnen hun geslacht veranderen?

Een aantal diersoorten, waaronder een klein gedeelte van de vissen en sommige kikkers, kunnen hun geslacht veranderen in bepaalde situaties. Deze dieren staan bekend als sequentiële hermafrodieten. Ze zijn geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen, maar slechts een uiting komt naar voren bij volwassen en het geslacht kan functioneel wijzigen op elk moment. Seksuele hermafrodieten zijn onder te verdelen in twee grote categorieën.

Protandry verwijst naar een dier dat geboren wordt als mannelijke en verandert in een vrouwelijke en protogyny verwijst naar een dier dat geboren wordt als vrouwelijk en verandert in een man.

Lees meer hier.