Elagabalus

Gender fluidity and medical intervention


Advies

Advies aan transgenders lijkt makkelijk maar is het niet; er zijn zoveel mensen, maar ook zo veel verschillen dat echt gekeken dient te worden naar maatwerk.

Maatwerk begint al met wat de cliënt wil;

  1. alleen een vraag of datgene wat hij/zij ervaart binnen de “normale grenzen” valt
  2. een vraag over medicatiekeus
  3. een vraag over medicatiegebruik
  4. een vraag over (bij)werking van een medicijn
  5. een vraag over hulpmiddelen (borsten, haar, ontharing)
  6. operatiemogelijkheden
  7. problemen met instanties over het transgender zijn
  8. overig

Veel mensen welke komen willen heel graag weten of het zich kleden in het andere geslacht normaal is, een gesprek hierover biedt meestal uitkomst.


Welke dieren kunnen hun geslacht veranderen?

Een aantal diersoorten, waaronder een klein gedeelte van de vissen en sommige kikkers, kunnen hun geslacht veranderen in bepaalde situaties. Deze dieren staan bekend als sequentiële hermafrodieten. Ze zijn geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen, maar slechts een uiting komt naar voren bij volwassen en het geslacht kan functioneel wijzigen op elk moment. Seksuele hermafrodieten zijn onder te verdelen in twee grote categorieën.

Protandry verwijst naar een dier dat geboren wordt als mannelijke en verandert in een vrouwelijke en protogyny verwijst naar een dier dat geboren wordt als vrouwelijk en verandert in een man.

Lees meer hier.