Elagabalus

Gender fluidity and medical intervention


Hidden Power:

The Eunuchs of China

As long ago as the 8th Century B.C., Chinese emperors kept castrated males as palace servants, especially to guard harems. This bit of history is detailed in Mary M. Anderson’s Hidden Power: The Palace Eunuchs of Imperial China, Prometheus Press, 1990. A substantial excerpt of this text may be found here. LEES VERDER


Transgender is paraplu-term voor…

 • Travestieten, dit zijn mensen van wie de genderidentiteit niet helemaal past bij hun lichamelijke geslacht. Ze kleden zich soms of regelmatig als iemand van het andere geslacht, en geven zo hun genderidentiteit een plaats in hun leven. Het zijn vaak mannen die zich kleden als vrouw.
 • Transseksuelen, dit zijn mensen die zich helemaal niet thuis voelen in het eigen lichaam. Hun genderidentiteit is tegengesteld aan het lichamelijke geslacht. Ze voelen zich gevangen in het verkeerde lichaam: vrouwen in een mannenlichaam of mannen in een vrouwenlichaam. Vaak zijn transseksuelen zo ontevreden over het geslacht van hun lichaam, dat ze een medische behandeling willen.
 • Transgenderisten, dit zijn mensen die zich niet helemaal thuis voelen in hun eigen lichaam. Ze voelen zich geen man en geen vrouw, maar voelen zich mens. Sommige transgenderisten leven afwisselend als man of als vrouw, en voelen zich daar goed bij. Andere transgenderisten leven tussen de twee geslachten in. Vaak zijn transgenderisten ontevreden over (een deel van) hun lichaam, omdat dat niet past bij hun genderidentiteit.

Transvrouw; hier bestaan twee definities voor:

 1. zij die leeft als een vrouw terwijl het biologische geslacht man is
 2. zij die de operatie heeft gehad en de term gebruikt tegenover cisvrouw

Transman; hier bestaan ook twee definities voor:

 1. hij die leeft als een man terwijl het biologische geslacht vrouw is
 2. hij die de operatie heeft gehad en de term gebruikt tegenover cisman


Wie was Elagabalus

Elagabalus werd rond het jaar 203 als zoon van Sextus Varius Marcellus en Julia Soaemias Bassiana geboren. Zijn vader maakte aanvankelijk deel uit van de ridderlijke klasse, maar werd later tot de rang van senator verheven. Zijn grootmoeder Julia Maesa was de weduwe van de consul Iulius Avitus, de zuster van Julia Domna en de schoonzus van keizer Septimius Severus.

Lees meer hier


Advies

Advies aan transgenders lijkt makkelijk maar is het niet; er zijn zoveel mensen, maar ook zo veel verschillen dat echt gekeken dient te worden naar maatwerk.

Maatwerk begint al met wat de cliënt wil;

 1. alleen een vraag of datgene wat hij/zij ervaart binnen de “normale grenzen” valt
 2. een vraag over medicatiekeus
 3. een vraag over medicatiegebruik
 4. een vraag over (bij)werking van een medicijn
 5. een vraag over hulpmiddelen (borsten, haar, ontharing)
 6. operatiemogelijkheden
 7. problemen met instanties over het transgender zijn
 8. overig

Veel mensen welke komen willen heel graag weten of het zich kleden in het andere geslacht normaal is, een gesprek hierover biedt meestal uitkomst.


Welke dieren kunnen hun geslacht veranderen?

Een aantal diersoorten, waaronder een klein gedeelte van de vissen en sommige kikkers, kunnen hun geslacht veranderen in bepaalde situaties. Deze dieren staan bekend als sequentiële hermafrodieten. Ze zijn geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen, maar slechts een uiting komt naar voren bij volwassen en het geslacht kan functioneel wijzigen op elk moment. Seksuele hermafrodieten zijn onder te verdelen in twee grote categorieën.

Protandry verwijst naar een dier dat geboren wordt als mannelijke en verandert in een vrouwelijke en protogyny verwijst naar een dier dat geboren wordt als vrouwelijk en verandert in een man.

Lees meer hier.


Boekbespreking

Er zijn de laatste tijd veel boeken verschenen met het onderwerp Transgender, veel mensen hebben hier over gehoord maar welke boeken er verschenen zijn en nog verschijnen dat is bij velen onbekend.

Op deze pagina vindt u nieuwe boeken, maar ga ook naar onze boekenpagina, hier vindt u ook een overzicht in alfabetische volgorde van Transgender boeken, of boeken met transgender als onderwerp.